In het nest

Hieronder zijn de foto’s te vinden van week 1 t/m dat de pups het nest verlaten hebben.

Week 1

Nog even een keer voorstellen nu ze opgedroogd zijn. / Now they all dried up, let’s present them again: 

Pup 1: Amer (reu/male)
Stabyhoun.nl 

Pup 2: Dieze (teefje/female)
Stabyhoun.nl 

Pup 3: Ijssel (teefje/female)
Stabyhoun.nl 

Pup 4: Maas (reu/male) 
Stabyhoun.nl

Pup 5: Linge (teefje/female)
Stabyhoun.nl 

Pup 6: Eem (teefje/female)
Stabyhoun.nl 

Pup 7: Luts (teefje/female)  
Stabyhoun.nl 


12 Juni 2019 

De pups zijn rustig en tevreden, Dieke is een goede moeder. / The pups are satisfied, Dieke is a great mum.
Stabyhoun.nl

Vito werd wakker en toen waren er ineens puppy’s! / Vito woke up and suddenly there were puppies!
Stabyhoun.nl

Dieze, Maas, Linge & Luts
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Trotse mama / Proud mum!
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

13 Juni 2019 

Alle pups zijn gegroeid. Dieke wil het liefste bij haar pups blijven en komt alleen voor eten en kort naar buiten uit de werpkist. / All the pups have grown. Dieke just wants to be with her pups, she only comes out the whelping box for food and a very short walk.

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Puppy’s overal! / Puppies everywhere!
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Knock-out!
Stabyhoun.nl

14 Juni 2019

Dieke is vandaag meer onrustig. Ze heeft last van stuwing, hijgt veel en heeft veel graafbehoefte. We masseren haar en leggen de pups regelmatig aan, aan de diverse tepels in de hoop dat het zo weer snel over is. De pups doen het verder goed en zijn heel goed gegroeid, rustig en tevreden. / Dieke is not as relaxed as she usually is. She has stowage, panting more and wants to dig. We’re massaging her and make sure the pups drink from every nipple. We hope she feels better soon! The pups are doing well, they grew well and are very satisfied.

Stabyhoun.nl

Maas
Stabyhoun.nl

Luts, Ijssel, Amer, Linge, Eem, Dieze & Maas
Stabyhoun.nl

Luts & Dieze
Stabyhoun.nl

Senna komt soms ook even kijken bij de pups, Dieke houdt het allemaal goed in de gaten. / Senna checks in once in a while to see the pups. Dieke is watching her. 😉 
Stabyhoun.nl

Eem, Luts, Ijssel & Linge
Stabyhoun.nl 

Linge wordt gewassen door Dieke. / Linge is getting washed by Dieke.
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

15 Juni 2019 

Het gaat weer iets beter met Dieke. Ze graaft nog wel en is nog ietwat onrustig, maar niet meer zo erg als gisteren. Het masseren en pups aanleggen lijkt dus te helpen! / Dieke is doing better. She still digs and isn’t as calm as she usually is, but she isn’t as bad as yesterday. Massaging and letting the pups drink, seems to work! 

Ijssel, Amer, Maas, Luts, Eem, Luts en Linge
Stabyhoun.nl 

V.l.n.r.: Linge, Dieze, Eem, Luts, Maas, Amer en Ijssel / From left to right: Linge, Dieze, Eem, Luts, Maas, Amer and Ijssel.
Stabyhoun.nl 

Linge, Eem, Maas en Amer
Stabyhoun.nl

Eem
Stabyhoun.nl  

Linge
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Ijssel & Dieze
Stabyhoun.nl 

Van boven naar beneden: Ijssel, Maas, Amer , Dieze, Luts en Linge
Stabyhoun.nl 

Eem & Ijssel
Stabyhoun.nl

Dieke & Dieze
Stabyhoun.nl  

Luts, Linge & Maas
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

16 Juni 2019

De pups groeien goed. Ze slapen en eten en worden af en toe vastgehouden om al te wennen aan mensenhanden en -geuren. / The pups are doing well, they’re growing. They sleep and eat and we hold them to get used to hands and human odors. 😉 

Ijssel is onderweg naar mama. / Ijssel is on her way to mum. 
Stabyhoun.nl 

Eem, Linge, Luts,, Dieze & Maas
Stabyhoun.nl 

Drinken bij Dieke / Drinking at Dieke: Ijssel, Linge, Luts, Dieze & Maas
Stabyhoun.nl 

Luts gebruikt Dieze als hoofdsteuntje / Luts is using Dieze as a headrest.
Stabyhoun.nl 

In slaap gevallen tijdens/na het drinken.  /   They fell asleep during/after drinking
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

17 Juni
Weer een rustig dagje van eten en slapen. Ze groeien zo snel! Morgen zijn ze alweer een week oud. We gaan dan ook naar week 2. / It was a day with just eating and sleeping. They’re growing so fast! Tomorrow they are already a week old. We’ll start with week 2 on the website. 


Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Luts, Maas, Amer, Linge, Ijssel, Eem & Dieze 
Stabyhoun.nl 

Eem gebruikt Amer als kussen / Eem is using Amer as a pillow.
Stabyhoun.nl 

Luts slaapt tussen haar drinkende broers en zussen / Luts is sleeping while her brothers and sisters are drinking.
Stabyhoun.nl 

Dieke wil niet toegeven aan haar vermoeidheid / Dieke doesn’t want to give in (but she’s tired).
Stabyhoun.nl 

Van boven naar beneden: Linge, Ijssel en Maas / Top to bottom: Linge, Ijssel & Maas
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Eem; after dinner dip 😉 
Stabyhoun.nl 


Stamboomnamen / Pedrigee names


De stamboomnamen zijn bekend. De reuen krijgen allebei Amer als eerste naam mee, omdat wij aan de rivier de Amer wonen. De dames krijgen de naam Ijssel mee. De namen worden:  / The pedigree names are known. The males get the name Amer as their first name, because we live near the river Amer. De females get the name Ijssel as their first name. The pedigree names will be:

Reuen / Males:
– Amer Juup v. ’t Brabantse Bont
– Amer Jibbe v. ’t Brabantse Bont

Teven / Females: 
– Ijssel Eem v. ’t Brabantse Bont
– Ijssel Balou v. ’t Brabantse Bont
– Ijssel Guusje v. ’t Brabantse Bont
– Ijssel Lyka v. ’t Brabantse Bont
– Ijssel Scout v. ’t Brabantse Bont

Week 2

De pups zijn alweer 1 week oud! Een week van eten, slapen en groeien. / The pups are one week old already. A week filled with eating, sleeping and growing. 

De wekelijkse portretjes / The weekly portraits
Amer
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Ijssel
Stabyhoun.nl  
Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl


18 Juni 2019
De gewichten zijn van bijna alle pups verdubbeld. Alleen die van Dieze nog niet. Dat is keurig. Ze moeten binnen 10 dagen verdubbeld zijn en ze zijn nu 1 week oud. / The birtweights are doubled of almost all the pups. Only the weight of Dieze isn’t. The weights need to be doubled with the age of ten days. So they are doing well! 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem & Luts
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Ijssel & Linge
Stabyhoun.nl 
Amer & Maas
Stabyhoun.nl 

19 Juni 2019 
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl 
Amer, Ijssel, Linge, Eem, Dieze & Maas
Stabyhoun.nl 
Linge, Amer, Ijssel, Eem & Luts
Stabyhoun.nl 
Maas drinkt op z’n kop / Maas is drinking upside down
Stabyhoun.nl 
Onderweg naar mama / On their way to mum!
Stabyhoun.nl 

20 Juni 2019
Amer & Linge
Stabyhoun.nl 
Maas, Ijssel & Luts bij Dieke. Dieze, Eem, Amer & Linge slapend / Maas, IJssel & Luts at Dieke. Dieze, Eem, Amer and Linge are sleeping. 
Stabyhoun.nl 
Maas rolt om
Stabyhoun.nl 
Een hoopje pups / A pile of puppies
Stabyhoun.nl 
Senna ging bij Dieke en de pups in de werpkist liggen en uitgebreid Dieke wassen. / Senna was lying down with Dieke and the pups and was washing Dieke. 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Amer wil over zijn zus heen / Amer wants to go over his sister.
Stabyhoun.nl  
Maas & Ijssel
Stabyhoun.nl 
Allemaal samen / All together
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 

21 Juni 2019
Linge, Ijssel, Maas, Luts, Eem, Amer & Dieze
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl  
Linge bovenop de anderen / Linge on top of the others
Stabyhoun.nl 
Maas, Dieze, Linge, Luts, Ijssel, Eem & Amer
Stabyhoun.nl 
Trotse mama Dieke met haar pups / Proud mommy Dieke with her puppies.
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Ijssel, Linge & Dieze
Stabyhoun.nl 
Luts & Maas
Stabyhoun.nl 
Eem ligt uit te buiken
Stabyhoun.nl 
Puppy-pootjes! / Puppy-paws!
Stabyhoun.nl 
Ijssel
Stabyhoun.nl 

22 Juni 2019
Nog even en dan gaan de ogen open. Je ziet al kleine kiertjes. / It won’t be long now until the eyes open. You can see a little gap/chink. 
Vanmorgen kwamen we de woonkamer binnen en toen zat de verkeerde hond bij de puppy’s (Senna)! 😉 / We entered the living room this morning and the wrong dog was sitting with the puppies (Senna). 😉 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl  
Luts heeft een kater… / Luts has a hang-over! 😉 
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Linge & Ijssel
Stabyhoun.nl 
Luts & Maas
Stabyhoun.nl 

23 Juni 2019
Maas onderweg naar de melk / Maas on his way to the milk. 😉
Stabyhoun.nl 
Proberen te lopen / Trying to walk
Stabyhoun.nl  
Luts & Amer
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
(van boven naar beneden / top to bottom:) Maas, Ijssel & Dieze
Stabyhoun.nl 
Van boven naar beneden / from top to bottom: Linge, Maas, Ijssel, Dieze & Luts 
Stabyhoun.nl 

24 Juni 2019
Ijssel en Eem hebben hun oogjes open (Ijssel vanmorgen, Eem vanavond). De rest zal morgen of overmorgen volgen. Het is meteen een heel ander gezicht. En ze beginnen steeds meer te lopen door de kist heel. Althans, dat proberen ze! / ijssel and Eem opened their eyes today (Ijssel this morning, Eem this evening). The rest will follow them tomorrow or the day after. It’s immediately a different sight. And they are trying to walk, they TRY! 
Dieze
Stabyhoun.nl 
IJssel & Amer
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Mama aanvallen! / Mommy-attack!
Stabyhoun.nl 
“Oh help… zijn dit mijn pups?!” / “Oh.. help… are these my pups?!” 
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Maas, Luts, Amer, Dieze, Ijssel & Linge
Stabyhoun.nl 
Lekker koel even op de vloer voeden. Dieke heeft het zwaar met het warme weer en het voeden van de pups. / It’s cooler to feed them like this. Dieke is having a hard time with the warm weather and feeding the pups.
Stabyhoun.nl 
Ijssel & Maas
Stabyhoun.nl 
Oogjes open van Ijssel! Betere foto’s morgen… / Ijssel her eyes are open! Better pics tomorrow.. 😉 
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 

Week 3

Ze zijn alweer twee weken oud en de laatste dagen gaat het harder met de veranderingen. Het is tijd voor de wekelijkse portretjes! / They’re two weeks old already and the changes are bigger the last few days. It’s time for their weekly portraits! 
Amer
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Ijssel
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 


25 Juni 2019 
Warm… Het was WARM vandaag. Dieke had het moeilijk en de pups hadden het ook warm. Dus vetbed eruit en handdoeken erin. / Hot… It was HOT today. Dieke had a hard time and so had the pups. That’s why we used towels. 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze & Eem
Stabyhoun.nl 
Linge & Ijssel
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Ijssel
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Janneke wilde ook nog wel even helpen met alle pups tegelijk op de foto zetten / Janneke volunteered to help with photographing the pups together.
Maas & Amer
Stabyhoun.nl 
Maas, Ijssel, Amer, Linge, Eem, Luts & Dieze
Stabyhoun.nl 
Maas, Ijssel, Amer, Eem, Dieze, Linge & Luts
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
En Janneke houdt van hartjes… dus dit moest gewoon even! Gelukkig zijn het (nog!) makkelijke pups. 😉 / And Janneke loves hearts, so we had to do this. Luckily the pups are so easy (for now). 
Stabyhoun.nl

26 Juni 2019
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl

Ijssel
Stabyhoun.nl

Chaos
Stabyhoun.nl

27 Juni 2019

Ze hebben nu bijna allemaal hun ogen helemaal open. Luts nog niet helemaal. Het is meteen een heel ander gezicht. / Almost all pups have their eyes opened now. Only Luts not completely yet. The pups look so different now!
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl  
Ijssel
Stabyhoun.nl 
Maas, Ijssel & Eem
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts & Linge
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl
Dieze
Stabyhoun.nl
Ijssel
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 

28 Juni 2019
Linge & Amer
Stabyhoun.nl 
Luts & Linge proberen te spelen / Luts & Linge are trying to play
Stabyhoun.nl 
Samen slapen / Sleeping together
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Linge, Ijssel, Luts, Eem & Amer 
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl  
Luts
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Het deurtje stond open om foto’s te maken en Luts kwam meteen de boel verkennen / The door was opened to make some photos and Luts came out to explore.
Stabyhoun.nl 

29 Juni 2019
Vandaag was een minder fijne dag. Dieke is niet in orde (overgeven, diarree, veel drinken, veel plassen, koorts) en ze wilde de pups minder voeden. We zijn in de middag/avond naar de dierenarts gegaan met haar. Ze laat veel tekenen zien van een baarmoederontsteking, maar uit bloedonderzoek en met een echo is het niet 100% zeker te zeggen dat het dat is. Ze is wel echt ziek, dus ze heeft voor nu antibiotica gehad en mee en het moet dan binnen 24 uur beter met haar gaan. Anders gaan we uiteraard direct terug. Omdat ze niet in orde is, voedt ze de pups veel minder. Die zijn dus allemaal afgevallen/niet aangekomen of niet veel aangekomen. We zijn gestart sinds vanavond met wat bijvoeden. 

Ze hebben sinds vanmorgen wel extra ruimte gekregen. De puppyren staat er en de werpkist is open. / They got extra space since this morning. 
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Ijssel & Linge
Stabyhoun.nl 

Vito met de pups aan het spelen en knuffelen. / Vito playing and cuddling with the pups.
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl 
Een van de nieuwe eigenaren, lekker aan het knuffelen. Gaat zij het worden?! / One of the new owners. Cuddling with one of the pups. Will she be the one?!
Stabyhoun.nl 
High five!
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl  
Maas
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Eem & Ijssel
Stabyhoun.nl 

30 Juni 2019

Een onrustige nacht gehad met Dieke, die nauwelijks wilde voeden en vooral zelf niet helemaal in orde was. De pups bijgevoed met de fles, voor zover sommigen die wilden. In de ochtend ging het duidelijk beter met Dieke. Ze ging zelf ook weer bij de pups liggen om te voeden én haar koorts was weg (38.9 in plaats van 39.5). De rest van de dag was ook te zien dat het beter gaat met haar. Ze is weer wat actiever, komt vaker bij de pups en voed de pups weer iedere 2 uur. Ze zijn nu ook allemaal goed gegroeid. Ook hebben ze vandaag voor het eerst een heel klein beetje tartaar geproefd om alvast te wennen aan de smaak van vlees. Dit zullen we de komende dagen vaker doen, zodat mocht het nodig zijn, ze minder afhankelijk zijn van Dieke en over kunnen op (meer) vlees. 

We had a busy night with Dieke. She rarely fed the pups and she really wasn’t feeling well. The pups got a bottle, if they accepted it (some did / some didn’t). This morning Dieke was clearly feeling better. She fed the pups on her own initiative and her fever was gone. She’s more active now and checks in with the pups more often again and feeds them every 2 hours. All the pups have grown again. 
They also had a little piece of meat today, to get used to the flavour of meat. We will give this a few times more in the next few days. This way they aren’t fully dependent on Dieke and if we have to (when Dieke isn’t feeling well), they can get more meat. 
Stabyhoun.nl
Dieze & Dieke
Stabyhoun.nl 
Eem: “Ik doe niks!” / Eem: “I’m not doing anything!”
Stabyhoun.nl 
Nat door mama / We’re wet because of our mom
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Dieke wil ook tartaar / Dieke wants some meat also.
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl
Dieze
Stabyhoun.nl 
Ijssel, at bijna de hand erbij op. 😉 / Ijssel almost ate the hand with it too. 😉 
Stabyhoun.nl
Maas
Stabyhoun.nl
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Linges pootjes / Paws of Linge
Stabyhoun.nl 

1 Juli 2019
Met Dieke terug naar de dierenarts geweest, want het ging weer niet goed (onrustig, hijgen, koorts, veel drinken). Vanalles onderzocht en uiteindelijk uit bloedbeeld kwam een calciumtekort naar voren (door het voeden van de pups). Zaterdagavond was deze aan de lage kant, maar nog niet veel te laag. Vandaag was deze écht te laag. Daarnaast heeft ze een vuurrode buik en deze is helemaal warm, de huid is geïrriteerd. De dierenarts heeft geadviseerd om de pups zo snel mogelijk over te zetten op vast voer, omdat het voor Dieke zo wel pittig is. Gelukkig zijn ze morgen 3 weken en kan dat dus ook. Vandaag hebben ze wat geitenmelk extra gekregen en ook alvast wat vlees mousse (speciaal voor pups en zogende teven). 
Stabyhoun.nl 
Eem & Luts
Stabyhoun.nl 
Mama is langs geweest, iedereen wakker! / Mummy came by, all the pups awake!
Stabyhoun.nl 
Maas vindt het wel lekker! / Maas likes it!
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts, IJssel, Maas & Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Hmmm… jij smaakt lekker! / Hmmm… you taste good!
Stabyhoun.nl 
Dieke wil ook! / Dieke wants some too!
Stabyhoun.nl
Luts & Linge
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Dieze & Amer spelen / playing
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl

Week 4

De pups zijn alweer 3 weken oud! De afgelopen dagen waren niet zonder zorgen, vanwege Dieke. Hopelijk gaan we weer een goede week tegemoet, waarbij het ook beter mag gaan met Dieke. Het is weer tijd voor de wekelijkse portretjes! / The pups are 3 weeks old already! The last few days weren’t without worries, because of our Dieke. Hopefully this week will be better! It’s time for the weekly portraits! 
Amer
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 


2 Juli 2019 
Vandaag was een rustige dag. Met Dieke lijkt het iets beter te gaan. De pups hebben naast de melk van Dieke ook weer wat mousse en tartaar gehad. / It was a quiet day. It looks like Dieke is feeling a little bit better. The pups got meat and starter mousse besides the milk from Dieke. 
Eem
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Hallo, ik wil spelen! (Maas & Amer) / Hello, I want to play!
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 

3 Juli 2019
Stabyhoun.nl
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem, Amer, Dieze & Luts
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem & Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Linge
Stabyhoun.nl 
IJssel & Maas
Stabyhoun.nl 

4 Juli 2019 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl
Maas
Stabyhoun.nl
Multi-tasken
Stabyhoun.nl 
V.l.n.r.: Dieze, Maas, Luts, IJssel, Eem & Linge (en Amer onder Dieke’s voorpoten / And Amer between Dieke’s front paws).
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Eem & Luts
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl

5 Juli 2019
Eerste keer KVV, ze vonden het heerlijk! / First time real raw meat, they loved it!
Stabyhoun.nl 
Op! / Finished!
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl
Maas
Stabyhoun.nl 
Luts, Linge, Eem & Dieze: spelen! / playing!
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Dieze & Amer
Stabyhoun.nl 
Eem: “Kijk nou eens wat Linge met me doet!” / Eem: “Look at what Linge does to me!”
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl  
IJssel & Linge
Stabyhoun.nl 
Linge & Luts
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

6 Juli 2019
Stabyhoun.nl 
Heb ik al tanden? / Did I get teeth yet?
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl  
Linge & IJssel
Stabyhoun.nl 
Amer & Dieze
Stabyhoun.nl 
Maas, lekker bij mama liggen / Maas is laying next to mummy!
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl
Linge, Luts, Eem, Ijssel
Stabyhoun.nl 
Amer & Maas
Stabyhoun.nl 

7 Juli 2019
Ze gaan steeds meer spelen. De momenten dat ze wakker zijn, worden wat langer. Dieke begint nu met opvoeden (corrigeren wanneer nodig). Mooi om te zien! / They’re playing more and more. The moments they’re awake get longer. Dieke starts with raising them now (correcting them when needed). It’s beautiful to see!
Maas & Amer
Stabyhoun.nl 
Dieke wil ook mee eten! / Dieke wants to join the meal too!
Stabyhoun.nl 
Linge speelt en daagt mama uit / Linge is playing and challenges Dieke.
Stabyhoun.nl 
Dieke, Amer, Luts & Linge
Stabyhoun.nl 
Linge: “Amer, heb ik al tanden?” / Linge: “Amer, do I have teeth yet?”
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Spelende IJssel
Stabyhoun.nl 
Maas daagt mama uit / Maas challenges his mother
Stabyhoun.nl 
Chaos!
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Nog meer chaos. 😉 / Even more chaos! 😉 
Stabyhoun.nl
Eem speelt met Dieke / Eem is playing with Dieke
Stabyhoun.nl
Dieze krijgt een zachte correctie / Dieze gets a soft correction
Stabyhoun.nl 
En Eem ook / And Eem too. 
Stabyhoun.nl 
Dieze wordt gewassen / Dieze is getting washed
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
V.l.n.r.: Dieke met Eem, Linge, Luts, Amer, Maas, Dieze & Ijssel
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 

8 Juli 2019
De pups doen het goed, Dieke weer minder, al een paar dagen. Ze is weer meer gaan drinken, hijgen, overgeven en heeft weer koorts. Vandaag naar de dierenarts geweest en er is weer bloed afgenomen en een echo gemaakt (van haar baarmoeder). Calcium is nog niet gestegen, dus daar moeten we nu meer van gaan geven. Haar baarmoeder zag er nog ongeveer hetzelfde uit en is dus vooralsnog niets verontrustends. De klachten passen bij een te laag calcium. Hopelijk knapt ze snel weer op!
Ondanks dat ze niet lekker is, blijft ze een fantastische moeder / Despite she’s not well, she still stays a great mum.
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl
Mooie Dieke / Beautiful Dieke!
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl
Amer
Stabyhoun.nl
Luts & IJssel
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl
Luts
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Hand vs. IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Eem & Amer
Stabyhoun.nl
Maas
Stabyhoun.nl 

Week 5

Vier weken oud is het stel! Weer een week met nieuwe avonturen. Zo zijn ze vandaag voor het eerst naar buiten geweest. En het was vandaag natuurlijk weer tijd voor de wekelijkse portretjes! / They’re four weeks old now. Yet another week with new adventures. They went outside today and ofcourse it was time for their weekly portraits!
Amer
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Ijssel
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl
Linge
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl  


9 Juli 2019
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Dieze & Eem
Stabyhoun.nl 
Dieze & Amer
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl
Amer
Stabyhoun.nl 
IJssel: “Valt niet op dat ik op zijn neus kauw… toch!?”
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl
Amer
Stabyhoun.nl  
Eem
Stabyhoun.nl 

10 Juli 2019
Dieze
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl
Amer
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Amer & Eem
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl
De pups zijn vandaag allemaal ontwormd.
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl

11 Juli 2019
Amer
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl
En weer buiten spelen. / And they played outside again. 
Linge
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts & Dieze
Stabyhoun.nl 
Maas: “Word ik later ook zo groot als mama?”
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl
Linge
Stabyhoun.nl 
Uh….
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Luts & Dieze
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Dieke & Eem
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl 
Allemaal moe! / All tired!
Stabyhoun.nl

12 Juli 2019
Maas
Stabyhoun.nl
Eem
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Eem & Amer
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Maas & Linge
Stabyhoun.nl 
Ijssel in diepe slaap
Stabyhoun.nl 
Eem & Amer
Stabyhoun.nl 
Eem: “Zie je wat Maas met me doet?”
Stabyhoun.nl
Maas
Stabyhoun.nl 
Luts & IJssel
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl
Amer
Stabyhoun.nl 
IJssel & Maas
Stabyhoun.nl 
IJssel, Luts & Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Dieze, IJssel & Linge
Stabyhoun.nl 

13 Juli 2019
Amer
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem & Linge
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl
Dieze
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl

Maas
Stabyhoun.nl 
Amer
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl
IJssel
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl
Amer
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl

14 Juli 2019
Dit weekend hebben alle toekomstige eigenaren te horen gekregen welke pup bij hun komt wonen (eerder deze week mocht iedereen zijn eerste en tweede voorkeur doorgeven). De pups hadden allemaal een bandje omgekregen tijdens het bezoek met daarop een vraag voor de eigenaren (“Wil je mijn maatje worden?”, “Mag ik bij jullie komen wonen over een paar weken… en de boel op stelten komen zetten?”, “Will you be my buddy?”, etc.). 
Amer wordt Jibbe
Stabyhoun.nl
Dieze wordt Guusje
Stabyhoun.nl
IJssel wordt Balou
Stabyhoun.nl
Maas wordt Juup
Stabyhoun.nl 
Linge wordt IJssel
Stabyhoun.nl
Eem blijft Eem
Stabyhoun.nl 
Luts wordt Lyka
Stabyhoun.nl  

Verdere foto’s van vandaag: 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl
“Als jij ‘m achter pakt, doe ik voor!”
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Maas (Juup) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl
Eem & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou) en Dieke
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) en Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl

15 Juli 2019
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje) wil gaan autorijden. / Dieze (Guusje) wants to drive
Stabyhoun.nl 
Ontdekken / Discovering
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

Week 6

De pups zijn alweer 5 weken oud! We beginnen uiteraard weer eerst met de wekelijkse portretjes. / The pups are 5 weeks already. Ofcourse we start with their weekly portraits. 
Amer
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl 
IJssel
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Maas
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Linge
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 


16 Juli 2019
Eem
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl  
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl  
Stabyhoun.nl
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl  
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl  
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Ijssel (Balou) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) & Dieke
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl  
Beste moedertje ooit! / Best mum ever! 
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

17 Juli 2019
Vandaag zijn de pups gechipt door de Raad van Beheer en is DNA bij ze afgenomen. Ze hebben het allemaal prima doorstaan! 😉
Amer (Jibbe): “Ze gaan wat met ons doen vandaag… ‘gewoon even chippen, zeggen ze.” / “They are doing something to us today … ‘just’ a chip, they say!”
Stabyhoun.nl
“Nou.. ik vind leuk anders! / Well.. I don’t really like this!”
Stabyhoun.nl
“Maar we houden ons groot! / But we keep strong!”
Stabyhoun.nl
“Kijk eens hoe dapper we zijn! / Look how brave we are!”
Stabyhoun.nl
“Is het klaar? / Are we done yet?”
Stabyhoun.nl 
“Nou, dat hebben we overleefd hoor!” / “We survived!”
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Ijssel (Balou)
Stabyhoun.nl  
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Maas (Juup) en Ijssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe), Maas (Juup) en Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) en Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) en Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje); met haar kont in de waterbak gegaan.. 😉
Stabyhoun.nl 
Slapende schoonheden / Sleeping beauties!
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Tot morgen! / See you tomorrow!

18 Juli 2019
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) en Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) & Eem
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

19 Juli 2019
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl  
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka) en Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
LOL 😉 
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) en Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka): “Amer (Jibbe), wat doe je nou met mijn broer Maas (Juup)???” / “Amer, what are you doing to my brother Maas???” 
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje) en Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka), Dieze (Guusje) en Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Wij willen aandacht! / We want attention!
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe): ik ook! / Me too!
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

20 Juli 2019
Wat een pech… IJssel (Balou) haar pootje is gisteren tussen het deurtje van de kennel gekomen en daardoor liep ze mank. Na een check door de dierenarts en röntgenfoto’s, bleek toch dat het middenvoetsbeentje niet helemaal rustig eruit zag, dus ze zit nu in steunverband en heeft pijnstilling. Het zit niet mee dit nest, we komen iets te veel bij de dierenarts (eerst met Dieke, dat was eindelijk sinds afgelopen dinsdag weer goed en nu dit). Hopelijk knapt IJssel snel weer op! 
Stabyhoun.nl
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup), Dieze (Guusje) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel): “Pak aan, mama!” / “Take that, mom!”
Stabyhoun.nl 
Dieke & Eem
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
“Als jij mijn poot pakt, pak ik de jouwe!” / “If you bite my paw, I’ll bite yours!”
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) in gevecht met de dino / Amer in a battle with the dino
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel) wil Dieke’s oor pakken. / Linge (IJssel) wants to get Dieke’s ear.
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Eem wil er uit! / Eem wants out!
Stabyhoun.nl  
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Gevloerd! 
Stabyhoun.nl 

21 Juli 2019
Linge (IJssel) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusj)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Dieke & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje), Ijssel (Balou) & Dieke
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl
Toetje! / dessert!
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Amer (Jibbe) & Dieke
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl
Eem
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl
Dieze (Guusje) & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

22 Juli 2019
De eerste echt warme dag van de reeks warme dagen die komen gaat. Ze houden zich overdag rustig. Vanochtend hebben ze zich uitgeleefd met spelen en overdag veel geslapen. 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Eem, Maas (Juup), Luts (Lyka), Dieze (Guusje), IJssel (Balou), Linge (IJssel) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje), IJssel (Balou) & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

Week 7

De groeitabel werkt niet goed op de oorspronkelijke pagina, dus komt hier het gewicht van deze week van de pups. 

 Amer
(Jibbe) 
Dieze
(Guusje)
IJssel
(Balou) 
Maas
(Juup) 
Linge
(IJssel) 
Eem    
Luts
(Lyka)  
 
23-07-20193420292027103440342035403140 
24-07-20193550304028003590349036803250 
25-07-20193700317028803690360038103320 
26-07-20193770324030003750371038803420 
27-07-20193880332030603950384040403520 
28-07-20194080 3370 3120 4040 3930 4150 3610  
29-07-20194230 3430 3230 4090 3990 4230 3710  

De pups zijn 6 weken oud. Ze zijn door de dierenarts gezien vandaag en ze hebben hun enting gehad. Ze zijn allemaal gezond voor zover nu blijkt. Altijd een opluchting! 
Vandaag in plaats van portretten, standfoto’s! 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl
Eem
Stabyhoun.nl
Luts
Stabyhoun.nl


23 Juli 2019

Wat een avonturen vandaag! De dierenarts, wat ze fantastisch gedaan hebben. De pups waren rustig in de auto en bij de dierenarts. Iedereen is goedgekeurd! 😉 Het is vandaag erg warm, dus de pups hebben ook even kennis gemaakt met het zwembad (even pootje baden).
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl  
Dieze (Guusje), Linge (Ijssel) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje), Linge (Ijssel) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka) (& Linge (IJssel))
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou) valt Linge (IJssel) aan tijdens het slapen / IJssel attacks Linge while she was sleeping. 😉 
Stabyhoun.nl 
Amer duikt er ook bij / Amer dives in too.
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) wordt neer gegooid door zijn kleine zus IJssel (Balou).
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

24 Juli 2019
Een warme dag, het was tussen de 35 en 40 graden vandaag. De pups zijn in de ochtend en avond buiten geweest en de rest van de dag binnen, buiten was het te heet. 
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje), Linge (IJssel), Eem, IJssel (Balou) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Puppy storm!
Stabyhoun.nl 
Ijssel (Balou), Maas (Juup), Amer (Jibbe) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe), Maas (Juup) en Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Mamaaaaaaaa!!!
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

25 Juli 2019
Vandaag mocht het verband van IJssel (Balou) haar pootje af, gelukkig! Alles lijkt er goed uit te zien. Verder was het weer een hete dag (rond de 40 graden!). De pups hebben in de ochtend buiten gespeeld en vanaf halverwege de ochtend tot in de avond zijn ze binnen gebleven. Later op de avond wel weer naar buiten, maar zelfs om 10 uur ’s avonds was het nog 33 graden en dus nog vrij warm. Morgen nog een extreem warme dag en daarna (gelukkig) weer wat koeler. 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Nieuwsgierig!
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

26 Juli 2019
Stabyhoun.nl
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl
Eem & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Favoriete speelplekje
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Mag ik ook mee doen?
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka) & Eem
Stabyhoun.nl 
Eem, Linge (IJssel), Maas (Juup) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Afkoelen!
Stabyhoun.nl 
Eem & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka) wil drinken
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe) & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
De rest van de dag naar binnen in verband met de warmte buiten. 
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
De hele dag aandacht van kinderen is best leuk, maar ook vermoeiend! 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl  
Dieke & Eem
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

27 Juli 2019
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Lief koppel zijn we samen, toch!? / Cute couple, aren’t we!?
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka), Dieze (Guusje) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

28 Juli 2019
Puppyparty! (Bijna) Alle toekomstige eigenaren waren er vandaag en ook de eigenaren van Sybe en Sybe zelf. Super leuk! Allemaal bedankt voor de leuke ochtend/middag!
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Sybe
Stabyhoun.nl 
Dieke (wil graag taart)
Stabyhoun.nl  
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl  
Dieze (Guusje) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Helemaal gevloerd!
Stabyhoun.nl 
Eem & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
De familieportretten van vandaag: Sybe, Dieke & hun kinderen:
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl
Eem
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl  

29 Juli 2019
Vandaag zijn de pups gaan zwemmen. Ze vonden het strandje erg leuk en waren allemaal lekker aan het graven en dol in het zand. Het water vonden sommigen super leuk en anderen nog even spannend, maar allemaal hebben ze mooi, rustig gezwommen. Daarvan komen de foto’s nog op een aparte pagina. Daarnaast hebben ze ’s avonds voor het eerst halsbandjes aan gekregen (een uurtje), zodat ze daar aan kunnen wennen. 
Stabyhoun.nl
IJssel (Balou) & Eem
Stabyhoun.nl 
Dieke & Eem
Stabyhoun.nl 
Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Eem
Stabyhoun.nl 
Linge (IJssel) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
IJssel (Balou) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe), Luts (Lyka) & Eem
Stabyhoun.nl 
Dieke & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 
Dieke speelt nu met de pups, daarbij leren ze een hoop van mams. / Dieke is playing with the pups now, so they are learning a lot from mum. 
Stabyhoun.nl 
Dieke & Eem
Stabyhoun.nl 
Maas (Juup) betrapt! / busted!
Stabyhoun.nl 
Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Luts (Lyka) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 
Dieke & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Dieke & Amer (Jibbe): “High five!”
Stabyhoun.nl 

Week 8

Ze zijn 7 weken oud vandaag! Tijd voor de wekelijkse portretten. Ze kregen allemaal wat lekkers tijdens de foto, dat leverde soms wat gekke(re) bekken op. 😉 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 


30 Juli 2019

De pups zijn vandaag naar het park geweest, samen met mama Dieke en Senna. Ze vonden het fantastisch en hebben lekker gerend en gespeeld in het gras. Daarna thuis uitgebreid geslapen om ’s avonds weer lekker druk te spelen.

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka) & Dieke
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl  

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup) & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl  

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka), Linge (IJssel) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl

Luts (Lyka) & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl  

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl  

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl  

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

31 Juli 2019Dieze (Guusje) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Met zijn zevenen op één speeltje, nummer 7 neemt ‘m mee.
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Eem ontmoet Uno de kater
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Dieke & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

1 Augustus 2019

Eem
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 

Maas (Juup): “Ik hang in de staart van mama… En krijg op mijn kop!” / “Biting my moms’ tail, but she’s punishing me.”
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou) spelen met mama / playing with mum.
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje), Eem & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Oefenen aan de riem

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Eem & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

2 Augustus 2019 

Patty heeft een drukke dag gehad, sorry, weinig foto’s daardoor. Maar wel schattige slaapfoto’s.. 😉 

Wij deden niets! / We didn’t do anything!
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

3 Augustus 2019

Vandaag hebben we nestcontrole van de NVSW gehad, alles was prima! In de avond zijn we naar het park geweest met de pups. Dat was weer een feest. Verder proberen we ze te laten wennen aan de halsbandjes, zodat deze niet nieuw zijn wanneer ze naar de nieuwe eigenaren gaan. Morgen gaat (helaas voor ons) de eerste pup de wijde wereld in.. Wat gaat het ineens snel en we zijn nog helemaal niet klaar om afscheid te nemen. Het is zo’n heerlijk stel!

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl

Eem & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Eem, Linge (IJssel) & Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl  

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Melo & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka) & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl  

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou) & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Eem & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl  

Eem & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Eem & IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel), IJssel (Balou) & Eem
Stabyhoun.nl 

Amer (JIbbe)
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel), Eem & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Eem & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

IJssel (Balou)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel), Amer (Jibbe) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

4 Augustus 2019

Pff… de dag is aangebroken, de dag dat de eerste pup het nest gaat verlaten. Dat is snel gegaan! Hoewel alle pups naar geweldige gezinnen gaan, is het afscheid altijd dubbel en moeilijk. Vandaag is IJssel (Balou) de eerste van het stel die naar haar nieuwe gezin is gegaan. 

Balou met Femke, Flinn, Sven en Maarten.
Stabyhoun.nl 
Een afscheid met een lach en een traan voor mij, maar gelukkig gaan we Balou nog vaak terugzien op de hondenschool.

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel) & Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

5 Augustus 2019

Vandaag zijn Luts (Lyka) en Amer (Jibbe) naar hun nieuwe gezinnen gegaan. Het afscheid valt zwaar. Hoe kan het ook anders bij zulke heerlijke, lieve pups!? Maar ze gaan allemaal naar fantastische nieuwe baasjes! 

Lyka met Lena, Yannic & Kim. Achim moest nog werken. 😉 Veel geluk, lieve Lyka!
Stabyhoun.nl 

Vito begroeten
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje )
Stabyhoun.nl 

Luts (Lyka) ligt al op schoot bij een van haar baasjes te slapen. 
Stabyhoun.nl 

Afscheid van Luts (Lyka)
Stabyhoun.nl 

En kort daarna volgt het afscheid van Amer (Jibbe)
Stabyhoun.nl 

Amer (Jibbe) gaat bij Luke & Isabel wonen. Veel geluk, mooie, grote vriend!
Stabyhoun.nl  

Dieke denkt ook dat ze een pup is …
Stabyhoun.nl 

Met de vier pups die nog hier zijn, naar het meertje geweest. 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Dieke & Eem
Stabyhoun.nl 

Achter mama aan
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Mooie mama Dieke!
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Eem & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel), Maas (Juup) & Eem
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Mama volgen
Stabyhoun.nl 

Dieke & Eem
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup) & Dieke
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 

Maas (Juup) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Eem & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

We zijn de laatste dagen in gegaan. Morgen gaat Dieze (Guusje) en donderdag gaat Maas (Juup). Eem blijft natuurlijk en Linge (IJssel) voorlopig ook nog, voordat ze naar Engeland gaat. We gaan voor de overige 4 nog even naar week 9! 

Week 9

Nadat Dieze (Guusje) ook naar haar nieuwe gezin is gegaan, zijn er nu nog 3 pups. Dus nog 3 voor de wekelijkse individuele fotosessie. 😉 

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl


6 Augustus 2019

Vandaag is Dieze (Guusje) naar haar nieuwe gezin gegaan. Voordat het zover was, zijn we ’s ochtends eerst nog met het viertal naar het park geweest (Dieze, Maas, Linge en Eem). 
Stabyhoun.nl

Eem & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

Eem & Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

Maas (Juup) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

Eem
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

IJssel (Scout), Maas (Juup) & Dieze (Guusje)
Stabyhoun.nl

En toen was het zover. Dieke heeft ook nog even afscheid genomen van Dieze (Guusje). Veel geluk bij je nieuwe gezin, lief, mooi dametje! Guusje gaat bij Henk, Miranda en Cas wonen. 
Stabyhoun.nl

7 Augustus 2019

Ze hebben een groter deel in de tuin gekregen om zich in te vermaken en ze zijn ook meer binnen met zijn drieën. Los in de woonkamer. Dat vraagt wat meer opletten vanuit ons, maar het zijn redelijk brave puppy’s! 😉 

Eem
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl

Eem
Stabyhoun.nl

Dieke & Eem
Stabyhoun.nlStabyhoun.nl

Eem
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

Racende Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

IJssel (Linge) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel) & Maas (Juup)
Stabyhoun.nl

Eem
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl

8 Augustus 2019

Stabyhoun.nl

Nog even opvoeden
Stabyhoun.nl

En dan mag Maas (Juup) mee naar zijn nieuwe gezin: Dirk, Janneke, Jurre & Tuur.
Stabyhoun.nl

’s Avonds zijn we met Eem & Linge (IJssel) naar het park gegaan. Vanaf vandaag hebben ook zij hun eigen pagina’s voor de verdere avonturen.
Stabyhoun.nl

Linge (IJssel)
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl
Stabyhoun.nl